ВФП-България ООД Застрахователен брокер

Междинния /брокерски статус ни позволява сътрудничество с всички застрахователни компании, с което на клиентите им предоставяме най-добрите програми, на най-добрите цени.

повече
Основна задача на посредника е професионално да консултира клиента при избора и използването на застрахователните услуги.   Сравняваме офертите на най-добрите застрахователи на пазара.

Застрахователните полици се различават по обхвата на покритие и премията. Със сравнението на техните параметри откриваме най-изгодните решения.

повече


  • Застраховка живот 
  • Имуществени застраховки
  • Гражданска отговорност