ВФП - България ООД е част от международната група за финансово консултиране WVP Group със седалище в гр. Грац. Тя е основана през 1985 година година с идеята да консултира клиентите при осъществяване на финансови инвестиции. Днес тя оперира в 17 страни в Централна и Източна Европа.

Данни за WVP Group:
 
      Адреса: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Информация ВФП - България ООД:
 
   Адрес: ВФП - България ООД
Бул.”Марица”27В, вход В/2
Р. България- 4003 Пловдив
Телефон: +359/32/962816
Факс: +359/32/962816
Email: wvpbulgaria@yahoo.com
Управител: Руперт Щробл
 БУЛСТАТ 130927419
  Разрешение за дейност като застрахователен брокер №123/14.05.2002 г.
 Банкова сметка UniCredit Bulbank BG61UNСR96601055439801
Регистрация в Търговския съд в гр.София: ф.д. №4826/2002 и пререгистрация ф.д.№ 5821/2007
Политика за защита на личните данни