Застраховка живот, ще сравним застраователните суми и ще ви предложим най-добрата програма на пазара.

Имуществени застраховки

(апартамент или къща). Защита на недвижимите имоти от атмосферни и други произшествия чрез качествена застрахователна полица.

Гражданска отговорност Изпратете данни за автомобила, ще ви препоръчаме и ще ви предложим най-добрата застраховка гражданска отговорност.

 

 

 

 

 

 Стимулиране качеството на живот на нашите клиенти

В областта на личните финанси и застраховки често са налице агресивни продажби и обусловено закупуване на програмите.

 

Нашата цел е да осигурим самостоятелно вземане на едно от най-важните решения в живота ни, на база на независима и проверена информация.

 
Посредникът е най-добрият избор за информиране и консултиране в областта на финансовите услуги поради няколко причини.

Отговаряме за качеството на своята работа. Посредникът в застраховката е длъжен да изпълнява дейността си, така че да защитава интересите на застраховащия, т.е. застрахованото лице.