Застраховка живот, ще сравним застраователните суми и ще ви предложим най-добрата програма на пазара.

Имуществени застраховки

(апартамент или къща). Защита на недвижимите имоти от атмосферни и други произшествия чрез качествена застрахователна полица.

Гражданска отговорност Изпратете данни за автомобила, ще ви препоръчаме и ще ви предложим най-добрата застраховка гражданска отговорност.

 

 

 

 

 

 


Гарантираме Ви най-добрите застрахователни суми и условия за застраховане на пазара с просто сравнение и изработка на оферти.

Попълнете въпросника и разберете какво може да ви предложим от застрахователите.

Въпросник

Чрез интерактивен online

въпросник, изпратете ни

основни данни, необходими

за оферта.

Анализ на данни

Ще сравним офертите на

най-добрите застрахователи.

Oптимална оферта

Изработване на оптимална

оферта и аргументация

на избора.